Fin du nucléaire

Einde van kernenergie — Ende der Atomkraft


  Mensenketting
  

Einde van kernenergie 

Deze pagina bevat de vertaling van een aantal rubrieken van de Franse site. Om toegang te krijgen tot de Franse site, dient u op Franse vlag of op “Home (FR)” te klikken. U vindt er onder andere een rubriek Agenda en Documenten en analyses. Deze laatste rubriek bevat documenten in andere talen dan het Frans (aan die documenten werden telkens vlagjes van de desbetreffende taal toegevoegd).

Overzicht

Doel van de vereniging

Wat volgt is een uittreksel uit de statuten van de vereniging “Fin du nucléaire” (“Einde van kernenergie”).

De vereniging heeft tot maatschappelijk doel om zo vlug mogelijk een einde te maken aan het gebruik van kernenergie voor civiele en militaire doeleinden, zowel in België als in Europa. Concreet gaat het om:

In dit kader zal de vereniging elk initatief nemen of ondersteunen dat de bedoeling heeft om een eind te maken aan de institutionele en juridische bepalingen die een geprivilegieerd en compleet ongerechtvaardigd statuut en werkwijze toekennen aan de productie van nucleaire elektriciteit.

Zij zal daartoe alle rechts- en cassatiewegen gebruiken om de strikte naleving te garanderen van de juridische normen die de de nucleaire industrie in België en in het geheel van de Europese Unie bepalen.

Om haar doel te bereiken zal de vereniging gebruik maken van informatieve en educatieve activiteiten, acties op het terrein, steun aan andere organisaties en ieder ander middel dat zich aandient naargelang de omstandigheden.

In deze optiek en in die van een duurzame maatschappij en van de strijd tegen de opwarming van de aarde, zal de vereniging een een reflectie ontwikkelen over het gebruik van energie in België en in de EU, waar het gemiddeld nettoverbruik van energie het equivalent van 15 liter aardolie (150 kWh) per dag per inwoner overschrijdt, wat uiteraard onhoudbaar is.

De leden geven het mandaat aan de vereniging om in hun naam hun recht op een gezond en veilig milieu te verdedigen, zowel voor henzelf als voor de toekomstige generaties.

Lid worden of steunen als vereniging

Lid in persoonlijke naam

Via internet

Klikken op deze link, lidmaatschap via e-mail, waardoor een nieuw bericht in uw e-mailclient geopend wordt met een invulformulier.
Indien dit niet correct werkt, gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen naar adhesion @ findunucleaire.be

Met de post

Het formulier afdrukken, invullen et versturen.

Vereniging

Elke vereniging kan Fin du nucléaire steunen of peter worden. Een financiële bijdrage naar vermogen is gewenst.

Zie de lijst met verenigingen die ons steunen.

Contact

info @ findunucleaire.be

T. : +32.(0)4.277.06.61